Fallo do Xurado do 18º CERTAME FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE 2008



O Xurado cualificador do 18º CERTAME FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE 2008, organizado polo Ateneo Ferrolán, integrado por SPELA TROBEC, CESAR TOIMIL, e JORGE MEIS e actuando como secretaria sen voto, CRISTINA MEIZOSO ALONSO, reunido o día 2 de xuño de 2008, toma os seguintes acordos:

Unha vez examinadas a totalidade de fotografías presentadas a concurso, de acordo coas Bases e por unanimidade DECIDE:

  1. Descualificar un total de 0 dos traballos presentados, por non axustarse ás Bases
  2. Seleccionar 36 das fotografías presentadas a concurso, para incluír na exposición itinerante, tal e como se indica nas Bases.
  3. Otorga-los seguintes Premios :
3º PREMIO: “ABATIDO AGONIZA”
  • ANTONIO J. FERNÁNDEZ MARÍN (Valdoviño)
2º PREMIO: “CAMPIÑA INGLESA”
  • JOSÉ F. RODRÍGUEZ NIETO (Narón)
1º PREMIO: “EN LA INMENSIDAD”
  • ALBERTO PORRES VIÑEZ (Tarragona)

Related Posts with Thumbnails