Xa está na rúa a nosa Revista ATENEA nº 45


Xa está na rúa a nosa revista ATENEA o seu número 45, podedes descargala neste enlace:

http://issuu.com/ateneoferrolan/docs/atenea.45.web

Grazas a tod@s os colaboradores que fixeron posible a edición deste novo número!

Reseña Mestre Constantino BellónCONSTANTINO BELLON

Lago, Valdoviño. Nesta parroquia de Ferrolterra nace en 1896 Constantino Bellón, fillo de gaiteiro, sobriño de artesán construtor de gaitas. Poucos anos máis tarde percorrería estas terras acompañando co redobrante ao seu pai comezando, como tantos outros gaiteiros tradicionais, unha aprendizaxe familiar.

Aos dezaoito anos vai facer o Servizo Militar á cidade de Ferrol, ingresando na banda de música como saxofonista. Aló e onde recibe a súa primeira formación musical formal. Anos máis tarde, ao rematar o servizo militar, ingresa na Empresa Nacional Bazán. Nela organiza a Banda de Gaitas, que se xunta á de Corneta e Tambores, anterior a ela. Ambas bandas nútrense dos aprendices da empresa, que daquela auspicia actividades musicais, coma a citada e a Coral Polifónica da Bazán dirixida polo Padre Fanego.

Bellón está vencellado á música desde dentro de Bazán,onde chega a dirixila Banda de Música da Empresa, participando tamén na formación da Orquestra Copacabana. Daquela colabora tamén como saxofonista en varias outras orquestras da bisbarra ferrolá.

Pero a gaita chama polo saxofonista, director de banda e instrutor de moitos gaiteiros, dentro e fóra de Bazán, e a finais dos anos cincuenta preséntase co pseudónimo de O CADAVAL ao concurso «Camino de la Fama” que se celebraba no Teatro Renacimiento de Ferrol. Acompañaban ao piano o mestre Malde e a obra era Follas Novas de Brage, arranxada por Bellón para piano e gaita en Do.
Á novidade da combinación sumouse a unha interpretación impecable, que entusiasmou ó público, conseguindo o Primeiro Premio do concurso.

Por Xan Silvar

Exposición Fotográfica 24x24 ate finais de xullo 2013


Related Posts with Thumbnails