Carta aberta ao alcalde de Ferrol

Publicamos "Carta aberta ao alcalde de Ferrol" da xunta directiva do Ateneo Ferrolán
Axuntamos un enlace ao anexo da última comunicación enviada por rexistro.


Carta aberta ao alcalde de Ferrol
En momentos de crise como a que vivimos, unha sociedade precisa poñer en xogo todas as súas potencialidades para avanzar e superar escenarios de empobrecemento, disgregación social e desmoralización colectiva. O Ateneo Ferrolán está tentando contribuir modestamente á revitalizacion de Ferrol, traballando dende o ámbito da cultura. Dende hai un ano iniciamos o camiño de tentar reducir o conflicto aberto co Concello para redirixir os nosos esforzos á recuperación social da nosa bisbarra dende a actividade cultural. A xente de Ferrol e da bisbarra está hoxe en condicións de xulgar se nos últimos tempos o Ateneo sumou ou restou na tarefa de reanimar este fermoso recuncho da terra. Pola nosa parte, na xunta directiva do Ateneo estamos satisfeitos co incremento das nosas actividades e a revitalización do edificio sede do Ateneo Ferrolán, aínda que pensamos que a potencialidade do Ateneo pode contribuir aínda moitísimo máis na nosa recuperación colectiva.

Faltaríamos ao noso deber como directiva do Ateneo Ferrolán, se non chamaramos a atención das nosas socias e socios e de toda a sociedade ferrolá sobre o perigo no que se atopa o Ateneo, en trance de perder todo o seu patrimonio ou de ter que vender algunhas das súas mellores pezas para salvar o resto. Unha situación á que o Ateneo foi conducido como consecuencia das obras de rehabilitación do edificio sede do Ateneo e do incumprimento dos acordos verbais co Concello de Ferrol, que garantían algo tan lóxico como que o traslado e almacenamento dos bens do Ateneo no tempo de duración das obras estiveran incluidos no orzamento da rehabilitación. Lamentablemente o goberno municipal do Partido Popular ten amosado a súa vontade de executar unha política de castigo cara ao Ateneo Ferrolán que se concretou na desnaturalización do proxecto de rehabilitación do edificio sede do Ateneo, condenando á entidade ás plantas superiores do edificio, restándolle case cen metros cadrados de espazo útil, suspendendo as axudas públicas ás iniciativas do Ateneo e negándose a asumir os gastos para a recuperación do patrimonio do Ateneo, almacenados en contentores dende hai varios anos. Unha política tristemente coherente que está levando ao Ateneo a unha complicada situación económica que podería conducir á perda dun importante patrimonio cultural e mesmo ameaza a vida da entidade. Unha política discriminatoria para o Ateneo que ven confirmada pola negativa do alcalde a atender aos chamamentos que tanto pública como privadamente lle temos feito para tentar reconducir esta situación de conflicto cara á colaboración e o traballo conxunto en beneficio do Ateneo e da sociedade ferrolá.

É por iso que estamos obrigados a preguntarlle ao alcalde José Manuel Rey Varela se el se considera a persoa adecuada para encabezar un proxecto aglutinador da sociedade ferrolá? Porque é moi distinto ver a crise como un escenario no que cumpre traballar colectivamente para lograr a saída da crise sen que ninguén quede polo camiño, ou pola contra querer aproveitar esta situación difícil para propiciar a desaparición de entidades que resultan molestas polo seu exercicio da cultura crítica e participativa. Pareceríalle ben que unha nova e hipotética corporación de esquerdas retirara as axudas á Semana Santa e incumplira investimentos comprometidos coas confrarías por parte da anterior corporación? A nós dende logo pareceríanos unha actitude completamente irracional, disgregadora e sectaria. Por ese motivo temos que denunciar que iso foi o que aconteceu co Ateneo nos catro anos do seu mandato. A nosa entidade é un triste exemplo de cómo o seu grupo de goberno rachou consensos básicos que afectan non só ao Ateneo, senón ao conxunto do tecido cultural e social da bisbarra.

Malia todos estes problemas e a grave situación do Ateneo, non todo foron sensabores. Quedámonos coa parte positiva, como é que no medio de todos estes problemas puidemos paladear o que son a solidariedade e o apoio por parte de persoas e colectivos de todo tipo que teñen apoiado ao Ateneo nestas difícilísimas circunstancias. Convidamos ao señor Rey Varela e a todas as forzas políticas e sociais a colaborar neste fermoso camiño de traballo positivo a prol da pluralidade, do diálogo e da cultura. E non podemos despedirnos sen pedirlle publicamente e por enésima vez, que reciba á directiva do Ateneo Ferrolán que leva dende xaneiro do pasado ano 2014 solicitando unha entrevista con vostede. Diálogo, debate e democracia non deberían ser palabras valeiras de sentido para adornar o discurso, senón feitos que todas e todos poidamos percibir e compartir.
 
Eliseo Fernández en nome da directiva do Ateneo Ferrolán

Anexo Comunicación do pasado 2 de febreiro de 2015 por rexistro no Concello


"Acto polo centenario do Congreso Internacional da Paz (Ferrol, 29 de abril de 1915)". Mércores 29 ás 19,30 h.

 
Unión Libertaria
"Acto polo centenario do Congreso Internacional da Paz (Ferrol, 29 de abril de 1915)"
Conferencia a cargo do historiador Eliseo Fernández
o mércores día 29 de abril ás 19,30 h. no Ateneo Ferrolán
 O 26 de febreiro de 1915, o Ateneo Obrero Sindicalista de Ferrol facía pública a convocatoria dun Congreso Internacional da Paz, que tería como obxecto a reunión de sociedades operarias de todo o mundo para tentar organizar a oposición proletaria á I Guerra Mundial os días 30 de abril, e 1 e 2 de maio de 1915. Malia o seu orixe no anarcosindicalismo ferrolán, a convocatoria do Congreso da Paz de Ferrol ía dirixida a tódalas tendencias presentes no obreirismo internacional e tentaba organizar á clase traballadora dos países neutrais para unha oposición efectiva á I Guerra Mundial, mediante o boicot ao tráfico de mercadurías e unha posible convocatoria de folga xeral.
O goberno español colocou numerosas trabas aos organizadores, dende a interceptación da súa correspondencia até, finalmente, a prohibición do Congreso (o día antes da súa celebración) e a expulsión de numerosos delegados extranxeiros. E malia todo, o Congreso tivo lugar clandestinamente nos locais do Ateneo Obrero Sindicalista, coa participación de representantes de máis dun cento de organizacións sindicais, ateneos sindicalistas, centros obreiros e grupos anarquistas.
A maioría das organizacións representadas eran da península ibérica, e foi por iso que as conclusións do Congreso só puideron ter algunha relevancia neste ámbito xeográfico. Os seus efectos estiveron ademáis moi limitados tamén polo seu carácter clandestino, pola detención dalgúns dos seus organizadores (entre eles o seu principal promotor, José López Bouza), a expulsión de delegados portugueses e do brasileiro, ou mesmo o feito de que algún delegados chegaran xa cando o Congreso se tiña celebrado. Un dos acordos ao que se chegou foi o de tentar facer renacer a Internacional, o que tivo como consecuencia a creación dun Comité Central con sede en Ferrol e José López Bouza na secretaría, que funcionou en precario por algúns meses e que non conseguiu o seu obxectivo de reagrupar as organización obreiras de todo o mundo. Polo mesmo feito, o acordo de tentar levar adiante unha folga xeral internacional veuse igualmente frustrado.
Para a historia o Congreso da Paz ficou como un antecedente do renacemento dunha Internacional en clave anarquista, artellada en Berlín en 1922, ou da creación da Federación Anarquista Ibérica en 1927. Mais ao final, o grande logro do Congreso foi o acordó de dar inicio á reorganización da Confederación Nacional do Traballo, desartellada dende o ano 1911 pola persecución gubernamental. A proposta do Congreso foi asumida por boa parte das organizacións presentes e en pouco tempo a CNT puido amosar a súa potencia na folga xeral de agosto de 1917. A maior parte dos manuais reflicten que o renacemento da organización anarcosindicalista tivo a súa orixe no Congreso de Ferrol, o que non é pouco tendo en conta a importancia desta organización na nosa historia contemporánea.
  
Unión Libertaria
"Presentación do libro "No café/Entre campesiños" de Errico Malatesta. 
Presentado por membros de Unión Libertaria
o lúns día 4 de maio ás 19,30 h. no Ateneo Ferrolán


"Abrilada em Ferrol". Martes día 28 ás 20 h.


Desde o departamento de português da EOI de Ferrol junto com a colaboração de várias pessoas (ex-alun@s) e várias associações queremos levar a termo umas quantas atividades para simbolicamente lembrarmos do 25 de abril.

Entidades participantes e organizadoras:
  • EOI de Ferrol desde o seu Departamento de Português
  • Ateneo Ferrolán
  • Fundaçom Artábria
  • Radio Filispim
Así o martes día 28 ás 20 h. no salón de actos do Ateneo haberá a representação de
"Virgens à deriva"  uma das peças de teatro do grupo "A Espelunca" de ex-alun@s de português da EOI e membros da nova Associação Beco da Língua de alun@s e ex-alun@s de português. 
E ás 20,30 h. Prójeçao documentario: "A fuga de Peniche" 

Presentación dunha xoia bibliográfica do século XVI

A Biblioteca do Ateneo Ferrolán recibe por parte de Manuel Gil Cervera a doazón da biblioteca persoal do seu tío José Fontenla Ruza e dunha xoia bibliográfica do século XVI do taller do impresor renacentista Cristobal Plantino en Amberes. 

Esta doazón vai ser presentada o xoves 23 de abril 
                             no salón de actos do Ateneo, ás 18:30 horas.

 Presentación no salón de actos do Ateneo

O Ateneo Ferrolán ten os seus fondos bibliográficos e hemerográficos depositados nunha empresa de mudanzas dende o ano 2010, a consecuencia das obras no edificio municipal no que ten a súa sede e da posterior negativa do Concello de Ferrol de pagar os gastos derivados do almacenamento. Como consecuencia da imposibilidade de acceder aos fondos patrimoniais do Ateneo, a entidade ven realizando unha tarefa de recollida de fondos bibliográficos e hemerográficos entre os seus socios en réxime de cesión, para manter os servizos de biblioteca e hemeroteca que tradicionalmente viña prestando.

Na vontade de traballar culturalmente pola recuperación da cidade de Ferrol, tentamos fomentar o espírito xeneroso e colectivo dos homes e mulleres desta terra e a resposta ten sido enormemente positiva: Jaime López Fernández cedeunos unha completísima hemeroteca con algunhas publicacións de interese local, mentres José María López Dafonte depositou no Ateneo unha parte importante do seu arquivo familiar, que documenta boa parte da historia da educación nesta cidade a través da Escola de Artes e Oficios, da Escola Obreira dos estaleiros e da Academia Dafonte. Nos últimos tempos, a familia de José Fontenla Ruza depositou no Ateneo un pequeno fondo bibliográfico que agachaba unha xoia bibliográfica

A obra

Icones veterum aliquot, ac recentium medicorum, philosophorum que, elogiolis suis editae, opera I. Sambuci (Antuerpiae: Ex Officina Cristophori Plantini, 1574) = Varios iconos de vellos e recentes médicos e filósofos, cun eloxio editorial, obra de I. Sambuci (Amberes: Oficina de Cristophori Plantini, 1574)
Deste libro coñecense exemplares, na Biblioteca Nacional de España e na Universidade Complutense, na Biblioteca Nacional de Austria, Biblioteca Real de Bélxica, Biblioteca Nacional de Francia, e agora tamén, grazas á familia de José Fontenla Ruza na Biblioteca do Ateneo Ferrolán. Deste libro fixeronse novas edicións no século XVII e varias reproduccións facsímiles no século XX.

Gravados do libro:

1. Hygia
2. Apolo
3. Quirón
4. Esculapio
5. Macaonte
6. Homero
7. Pitágoras
8. Tales de Mileto
9. Hipócrates
10. Sócrates
11. Areteo de capadocia
12. Platón
13. Aristóteles
14. Teofrasto
15. Nicandro
16. Cratevas (Rizotomo)
17. Niger, Sextius N.
18. Celso, Aulo Cornelio
19. Galeno
20. Dioscórides
21. Xenócrates de Calcedonia
22. Plinio Segundo, Cayo
23. Paulus Aegineta
24. Rufo de Efeso
25. Apollonius
26. Tarent, Heraclius
27. Pamhilus de Amore
28. Montano, Juan Bautista
29. Fernel, Juan
30. Trincavelli, Víctor
31. Dubois, Jacques
32. Vesalius, Andreas
33. Gesnerus
34. Guenther, Johann, von Andernach
35. Brassavola, Antonio
36. Giovio, Paolo
37. Fuxius
38. Agricola, Georg
39. Cornarius
40. Mattioli, Pietro Andrea
41. Salviani, Ippolito
42. Rondelet, Guillaume
43. Alexandrinus, Julius
44. Cratón, Juan
45. Biesius, Nicolás
46. Altomarus
47. Massa, Nicolás
48. Hadr. Iunius
49. Argenterio, Giovanni
50. Cuspianus, Johannes
51. V. Cordus
52. Becan, Juan
53. Cardano, Jerónimo
54. Scaligero, Giulio Cesare
55. Vettori, Benedetto
56. Crasso, Julio Pablo
57. Montagnana
58. Savonarola, Johannes Michael
59. Lazius, Wolfang
60. Curtius
61. Bock, Jerónimo
62. Paracelsus
63. Séneca
64. Strabo
65. Crescenzi, Pietro de
66. Ficino, Marsilio
67. Sambucus, Johannes

O autor

János Zsámboky ou János Zsámboki ou János Sámboki, (nome humanista: Johannes Sambucus, ou Johannes Pannonicus Sambucus; 1 de xuño de 1531 – 13 de xuño de 1584) foi un erudito humanista húngaro: médico, filólogo e historiador. Zsámboky naceu en Trnava (en tempos históricos denominada Tyrnavia, Tyrnau, Nagyszombat). Foi o autor dos máis renombrados libros húngaros. Tamén escribiu os Icones Veterum alícuota ac recentium Medicorum Philosophorum Que en 1574, publicado en Antwerpen. Murió, de 53 años de edad, en Viena.

O impresor

Christoffel Plantijn, chamado Christophorus Plantinus en latín y Cristóbal Plantino en castelán (Saint Avertin, c. 1520 - Amberes, 1589) foi un editor, impresor e libreiro flamenco (aínda que Saint Avertin está na actual Francia e Amberes no antigo Marquesado de Amberes). A súa formación como encadernador recibiuna en París. Fíxose célebre por obter de Felipe II os dereitos de impresión en exclusiva dos textos relixiosos, feito que fixo florecer a súa imprenta. Encargouse con Arias Montano da impresión da Biblia Políglota Rexia e foi nombrado por elo architipógrafo regio por Felipe II. Foi membro da Familia Caritatis. A súa imprenta en Amberes, denominada Officina Plantiniana, conservase convertida en Museo Plantin-Moretus, polo seu xenro e heredeiro, Jan Moretus. Foi denominado como “O impresor do humanismo”.

O ilustrador

As ilustracións están atribuidas a Pedro Van der Borcht “O Vello”. Pieter van der Borght  ou Peter van der Borght (c. 1540 -1608) foi un pintor flamenco do renacemento, debuxante e gravurista. Está considerado un dos pintores botánicos máis destacados do Século XVI. Non se sabe moito sobre a súa vida. Naceu en Mechelen. Hai indicios de que Pieter van der Borcht probablemente era o fillo de Jacques van der Borcht. Jacques van der Borcht era un artista que foi considerado en 1562 como o decano da Guilda de San Lucas en Mechelen. Está constatado que Pieter van der Borcht traballaba desde Mechelen para a imprenta de Christopher Plantin en Amberes. Van der Borcht fixo gravados para moitas publicacións científicas de Plantin, como as obras de Rembert Dodoens, Carolus Clusius e Matthias de l'Obel.

Presentación do Proxecto: Ecomuseo río Belelle. Venres 24 ás 19,30 h.

A Sociedade Cultural e Deportiva Roxal, comprácese en invitalo/a á presentación do Proxecto: Ecomuseo río Belelle.
http://www.ecomuseoriobelelle.com
 
O acto se celebrará o venres 24 de abril de 2015 ás 19:30 horas
no salón de actos do Ateneo Ferrolán. 

Participan os representantes do: Parque Micoloxico Viriato, Arboreto e Horta autóctona de San Sadurniño, Productos lácteos CampoCapela, Casa do Mel, Museo Etnográfico da Capela. 

Modera: Manuela Santalla.

Proposta de debates electorais. Eleccións Municipais 2015

Proposta de debates electorais

Eleccións Municipais 2015Ferrol360 e o Ateneo Ferrolán coinciden en que a cidadanía de Ferrol debería poder coñecer en profundidade os proxectos políticos das diversas forzas que competirán nas vindeiras eleccións municipais. A información sobre as posturas de cada unha das opcións electorais, o contraste dos diversos proxectos e mesmo a posibilidade de que a cidadanía interrogue ás persoas que se postulan para rexir os destinos do Concello, son ferramentas para un mellor exercicio da democracia no ámbito municipal.


É por iso que Ateneo Ferrolán (coa colaboración de Ferrol360) propón a celebración de debates electorais abertos, que poidan axudar á xente a formar a súa opinión e exercer o seu dereito ao voto do mellor xeito posible. Non temos dúbida de que a confrontación pública dos diversos proxectos e o seu escrutinio popular servirán para a elección reflexiva e madura das mulleres e dos homes de Ferrol. Trátase, ao cabo, de que estas eleccións municipais se fagan na mellor das condicións posibles para que o seu resultado poida contribuir á recuperación social e económica dunha cidade que lamentablemente está pasando por malos momentos.

Participantes:
Persoas integrantes das forzas con representación no Concello de Ferrol ou con perspectivas de conseguir representación nas vindeiras eleccións municipais.

Lugar e horario:
Ateneo Ferrolán, de 19:30 até 21:30 horas

Formato:
Propoñemos a celebración de catro debates sectoriais e un debate entre alcaldables a realizar en período electoral. A idea sería que estes debates foran moderados por xornalistas de Ferrol360 ou de recoñecida traxectoria na cidade, que o formato fuxira en todo o posible do encorsetamento e que estivera aberto á participación do público. O debate estaría tamén aberto aos medios e podería ser retransmitido por radio ou por streaming.

Proposta de datas:
Luns, 11 de maio – Debate sobre benestar social, igualdade, xuventude
Martes, 12 de maio – Debate sobre economía, facenda, recursos humanos
Mércores 13 de maio – Debate sobre medio ambente, urbanismo, servizos, seguridade
Xoves, 14 de maio – Debate sobre cultura, educación, deportes, turismo
Martes, 19 de maio – Debate entre alcaldables

A devandita proposta vai dirixirse polas canles oficiales ás diversas forzas políticas para comprobar a súa aceptación dos termos do debate e confirmar a súa participación.


Exposición de óleos de Rebeca Alonso. Do 15 ó 30 de abril.


Exposición de óleos de Rebeca Alonso

Na salas de exposicións do Ateneo do 15 ó 30 de abril

Inauguración o mércores día 15 ás 20 h.

Presentación do libro Bibliotecarias e bibliotecarios “infames”. Xoves 16 de abril ás 19,30 h.


Presentación do libro
Bibliotecarias e bibliotecarios “infames”: a depuración franquista do corpo bibliotecario republicano. O caso galego.
co seu autor, Francisco Xavier Redondo Abal
presentado por Eliseo Fernández, bibliotecario e presidente do Ateneo
Xoves, 16 de abril, ás 19:30 horas
Ateneo Ferrolán
R/Magdalena, 202-204
15402 Ferrol (A Coruña)
 O vindeiro xoves 16 de abril, Francisco Xavier Redondo Abal vai presentarnos o seu libro “Bibliotecarias e bibliotecarios “infames”: a depuración franquista do corpo bibliotecario republicano. O caso galego” (Santiago: Laiovento, 2014), un traballo dedicado á investigación da represión contra aquela xeración de mulleres e homes que na Galiza e no período previo á guerra civil protagonizaran un progreso sen precedentes no eido bibliotecario.
Francisco Xavier Redondo Abal é licenciado en xeografía e historia, e traballa como bibliotecario na Universidade de Santiago de Compostela. Ten publicado diversos libros arredor da historia contemporánea de Galiza, e especialmente sobre a historia das bibliotecas no país. Entre as súas obras destacan: Botarse ao monte (2006), O fulgor e as tebras: as bibliotecas na Galiza da II República e a súa destrución durante a guerra civil (2009), e pescudou no paradoiro da bibliotecas de persoaxes da altura de Santiago Casares Quiroga ou Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Este é un libro de historia, sí. Ben feito. Impecábel. Mais tamén un libro que fai historia: un acto de verdade, xustiza e reparación. Bibliotecarias e bibliotecarios “infames” semella escrito coa perseverancia luminosa do guizo, ese pao resistente onde a lingua de lume faise lapis, nun movemento ben sutil”
(Do limiar de Manuel Rivas)

"O Pack Cósmico", unha triloxía de microteatro. Venres día 17 ás 20 h.

Presentación: "O Pack Cósmico", unha triloxía de microteatro escrita e dirixida por Mario Iglesias e interpretada por: 
Sé Rial, María Salgueiro e Xosé Manuel Esperante.

o venres día 17 de abril  ás 20 h. no salón de actos do Ateneo
Prezo: Soci@s 4 € e Non Soci@s 6 €

O Pack Cósmico” é unha triloxía de microteatro, 
composta polas seguintes pezas:

 “O que ten cú ten medo”, os socios internacionais do presidente do goberno, en especial os membros do club “Bilderberg”, proporcionanlle a este un enxeño capaz de combater a crise.


“A coincidencia cósmica”, dúas secretarias descobren que desde hai un anaco fan e din exactamente as mesmas cousas.

 
 “O cataclismo”, o presidente do país ten algo que comunicar ao seu persoal, o mundo enteiro está a piques de sufrir un cataclismo que reducirá o planeta a po e cinza se ninguén fai nada.


Premio Pusadiño 2013 ao mellor espectáculo teatral (Pousada das Ánimas, Boiro 2013)Máis información en:
https://drive.google.com/file/d/0BwOQ0rnaU36RUDdSdGRkYzNYbDQ/view

www.crtvg.es/cultural/corte-a-corte/o-pack-cosmico-teatro-desmontable-do-director-de-cine-mario-iglesias


Festa pola República. Venres día 10 de abril ás 19 h.


Ferrol conmemora cun acto unitario aberto o 14 Abril #República
Organiza: Plataforma Pola República
 
Venres 10 de abril ás 19 h. no Ateneo Ferrolán

Haberá actuacións musicais, poesía, ...

Ven á Festa da República! 

Curso Produción Audiovisual e Presentación Dossier. Os días 10, 11, 12, 13 e 14 de abril.

Cursos Produción Audiovisual e Presentación Dossier 
no salón de actos do Ateneo Ferrolán
Curso "Introdución á produción audiovisual" impartido por Teresa Segura, o fin de semana do 10, 11 e 12 de abril en horario de mañá e tarde.

Curso "Como presentar un proxecto: o dossier" impartido por David Sáinz e Teresa Segura o 13 e o 14 de abril. Horario de tarde de 16.00 a 20.00 h.

Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria. Luns día 20 de abril


Ferrol 4 de abril de 2015


CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA


Benquerido socio /socia:

Por medio da presente convocámoste á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o luns día 20 de abril ás 20 horas en primeira convocatoria e ás 20,30 horas en segundo, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación da Acta da Asemblea anterior.

2.- Informe de xestión:
- Memoria de actividades 2014

3.- Situación do patrimonio do Ateneo. Autorización para a venta por parte do Ateneo dalgúns obxectos do noso patrimonio.

4.- Informe económico:
- Execución orzamento 2014
- Orzamento 2015
- Peche do ano 2013 (anterior directiva)

5.- Rogos e preguntas


Sen máis e agardando a túa asistencia, recibe un cordial saúdo da Xunta Directiva,


Asdo.- Eliseo Fernández Fernández
Presidente


Documentación e arquivos a disposición d@s soci@s na secretaría do Ateneo.

Related Posts with Thumbnails