Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria. Luns día 20 de abril


Ferrol 4 de abril de 2015


CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA


Benquerido socio /socia:

Por medio da presente convocámoste á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o luns día 20 de abril ás 20 horas en primeira convocatoria e ás 20,30 horas en segundo, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación da Acta da Asemblea anterior.

2.- Informe de xestión:
- Memoria de actividades 2014

3.- Situación do patrimonio do Ateneo. Autorización para a venta por parte do Ateneo dalgúns obxectos do noso patrimonio.

4.- Informe económico:
- Execución orzamento 2014
- Orzamento 2015
- Peche do ano 2013 (anterior directiva)

5.- Rogos e preguntas


Sen máis e agardando a túa asistencia, recibe un cordial saúdo da Xunta Directiva,


Asdo.- Eliseo Fernández Fernández
Presidente


Documentación e arquivos a disposición d@s soci@s na secretaría do Ateneo.

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails