Comunicado do Ateneo FerrolánComunicado do Ateneo Ferrolán

No día de hoxe mantivemos unha reunión entre o Alcalde de Ferrol Jorge Suarez e a Xunta Directiva do Ateneo Ferrolán, na mesma ademáis da presentación oficial da Directiva, tratamos diferentes temas dos que destacamos as boas novas referentes a situación do Patrimonio do Ateneo sobre o que existe un principio de acordo para a súa resolución definitiva, cuestión que valoramos, os últimos flecos están sendo pechados polos avogados das partes e casi con toda seguridade serán levados ao pleno do mes febreiro.
Ferrol 09 de xaneiro de 2019

Asdo: Xabier M. Dongil

Presidente

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails