Sexismo e mixosinia na investigación documental

EXPOSICIÓN PROXECTO DA UDC:
“SEXISMO E MISOXINIA NA INVESTIGACIÓN DOCUMENTAL"

Dende o luns 16 ate o 30 de xuño

Os estudos en torno ás diferenzas de xénero son recentes e favoreceron que na actualidade cóntese cunha ampla bibliografía sobre os avatares sufridos pola muller na sociedade, política, arte, literatura ou publicidade contemporáneas propiciando o desenvolvemento dunha nova disciplina de estudo na que a grande cuestión a analizar é determinar qué motivacións causan este fenómeno.

Nos últimos anos sobre todo, a investigación neste campo adquiriu un importante auxe pero son necesarios máis estudos e publicacións que traten as desigualdades evidentes e o preocupante aumento da chamada violencia de xénero.

Resulta, por tanto, necesario elaborar traballos científicos sobre este tema tan actual que sirvan para ir completando unha lagoa evidente.

Esta exposición enmarcase dentro do proxecto de investigación Sexismo e androcentrismo na prensa periódica española, que levase a cabo na UDC. O equipo está coordinado polas Dras. Elena Alfaya Lamas e Dolores Villaverde Solar coa colaboración dos investigadores:
Mª José Carralero Conde, Pablo Fernández Mariño, Carolina Gómez Pouso, Aída López Pardo e Carla López Piñeiro.

CONSTA DE 8 PÓSTER INFORMATIVOS, nos posters da exposición trátanse temas arredor da violencia sobre a muller, como son os tipos de violencia, a análise do discurso empregado nos medios no trato deste tema, o papel da muller na sociedade, artes, etc.

1 comentarios :

Anónimo dixo...

A que fixo o cartel a verdade é que ten moito talento ;)

Related Posts with Thumbnails