ACTA DO XURADO do XXI Certame Fotográfico Medio Ambiente 2011

Exposición das Fotografías Seleccionadas do día 6 ate o 21 de xuño de 2011 en horario de tarde de 19 a 21 horas, na sala de exposicións da Autoridade Portuaria Ferrol-San Cibrao (no Porto de Ferrol) 

ACTA:
O Xurado cualificador do XXI CERTAME FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE 2011, organizado polo Ateneo Ferrolán, integrado por RODRIGO RAMOS ARDA (Fotógrafo), JOSE PARDO (Fotógrafo) e CARLOS CARBALLEIRA (Fotógrafo) e actuando como secretaria sen voto, CRISTINA MEIZOSO ALONSO, reunido o día 30 de maio de 2011, toma os seguintes acordos:

Unha vez examinadas a totalidade de fotografías presentadas a concurso, de acordo coas Bases e por unanimidade DECIDE:

 1. Descualificar un total de  3 dos traballos presentados, por non axustarse ás Bases
 2. Seleccionar 38 das fotografías presentadas a Concurso, para incluír na exposición itinerante, tal e como se indica nas Bases, e publicalas nun Catálogo editado pola Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol.
 3. OUTORGALOS seguintes Premios, sendo neste ano 2011 o primeiro premio patrocinado pola Autoridade Portuaria Ferrol San Cibrao:
 • 3º PREMIO: “DESTERRO III”
  SABELA IGLESIAS REVIEJO (Xanceda – A Coruña)
 • 2º PREMIO: “VOLVERÁS A LA TIERRA”
  MARTÍN DEBÉN SÁNCHEZ (Culleredo – A Coruña)
 • 1º PREMIO:  “MENOS CONSUMO ... MEJOR FUTURO”
  RUBÉN PÉREZ NOVO (Narón – A Coruña)

Para que así conste a tódolos efectos oportunos, os abaixo asinantes

RODRIGO RAMOS ARDÁ, JOSE PARDO, CARLOS CARBALLEIRA e Cristina Meizoso Alonso (secretaria sen voto)

2 comentarios :

Simon Lopez dixo...

No sería interesante que se colgasen las ganadoras en la web como ocurre en casi todos los concursos? Solo una sugerencia para los que no vivimos tan cerca de Ferrol.

ATENEO dixo...

Tes razón .... e xa están! Foi un erro!

Related Posts with Thumbnails