Revista ATENEA nº39 outubro - novembro - decembro 2010

SUMARIO ATENEA 39 

EDITORIAL
  • Editorial

BIBLIOTECA - HEMEROTECA
  • Cousas da Biblioteca – Hemeroteca

BREVES
  • Lotería Nadal
  • Horario
  • Premio Murguía
  • Asóciate
  • Campaña “Aulas en galego”

ARTIGOS
  • “A sociedade e a economía do Ferrol semiurbano do século XVI” por Ana Martín García
  • “Pequenas historias dunha gran comarca: Ferrolterra por Ana Martín García
  • “Ferrol. Festas, fastos e nefastos” por Juan J. Burgoa.
  • “O direito à folga nom existe” por Lupe Ces
  • “Na sombra íntima de Uxío Novoneyra  (II) por Rosa Méndez

PROGRAMACIÓN OUTUBRO – NOVEMBRO – DECEMBRO 2010

MULLER
  • “Unha loita incesante contra a violencia machista” – Marcha Mundial das Mulleres

O PARNASO

  • MIGUEL ANGEL ALONSO DIZ
  • JORGE MIGUEL GAGO CHAO

CORRECCIÓN LINGÜÍSTICA
  • María Xosé  Villar Corral

DESEÑO, MAQUETACIÓN e ILUSTRACIÓNS
  • Cocinanegra

COLABORACIÓNS:
  • Ana Martín García, Juan J. Burgoa, Lupe Ces, Rosa Méndez Fonte, Miguel Angel Alonso Diz, Jorge Miguel Gago Chao.

Related Posts with Thumbnails