Cadernos do Ateneo

Unha ducia de ferroláns e ferrolterráns conforman o cadro de autores destas obras, cada un/unha experta/o no tema que presenta, sen pretender, naturalmente, dado o alcance de cada achega, esgota-la materia ou acadar unha profundidade que necesitaría outro espazo e outro tempo.

A recuperación histórica sempre resulta unha tarefa delicada, traballosa e ás veces descorazonadora. Dicir recuperación histórica suxírenos ruínas, espazos degradados, monumentos e restos materiais en xeral. Un pouco tamén documentos, episodios máis ou menos escuros, etc. O que intentamos recuperar e potenciar con esta publicación do Ateneo é todo iso e algo máis, tamén difícil, tanto de conquerir como de explicar, pero moi necesario. Hai un substrato inmaterial, espiritual, etéreo, presente en tódalas realizacións dun proceso histórico (e este da ilustración o é), que co paso do tempo pérdese, esváese, por mor dos avances en tódolos eidos da actividade humana, da evolución e interacción cultural, da superposición de novos procesos históricos, é dicir, da vida mesma. Pero esas esencias circunstanciais convén, de cada certo tempo, recuperalas, sacalas das sombras e voltalas estudar, analizar, poñer en valor e, a ser posible, reincorporar algo dos seus “efluvios”, das ideas mestras que deron impulso a aquelas épocas e que de seguro que poderían osixenalos tempos que estamos a vivir.

Podes consultar os cadernos en: https://archive.org/details/cadernos-do-ateneo-ferrolan


Esta é a lista dos cadernos publicados ata agora.

“BON NADAL” (ESGOTADO)

    Ano 1976

    Contén a Declaración Universal de Dereitos Humanos.

“BON NADAL” (ESGOTADO)

    Ano 1977

    Contén a intervención de Castelao nas Cortes de 1931 sobre a lingua galega.

“ATENEO” (ESGOTADO)

    Ano 1978.-Ano I- Núm 1

    Contén as actividades das diferentes vocalías.

“ALBERTO” (ESGOTADO)

    Ano 1979

    Monográfico sobre o escultor.

“ATENEO FERROLÁN” (ESGOTADO)

    Ano 1979 .- Ano I-Núm II e III

    Contén diferentes artigos.

“ATENEO FERROLÁN” (ESGOTADO)

    Ano 1980 .-Ano I-Núm 0

    Contén diferentes artigos.

“SEOANE - FARDEL DO EXILIADO” (ESGOTADO)

    Ano 1981.- Ano II-Núm I

“ATENEO - SUPLEMENTO CADERNO” (ESGOTADO)

    Ano 1982

    Contén diferentes artigos.

“CADERNOS ATENEO FERROLÁN” (ESGOTADO)

    Ano 1983.-Ano III-Núm II

Adicado a: Lorenzo Varela, Luís Seoane e Rafael Dieste.

“OS ATENEOS FERROLÁNS NA SÚA HISTORIA” (ESGOTADO)

    Autor: Guillermo Llorca

    Ano 1985.-Ano V-Núm III

“O ATENEO - RECUPERACIÓN DUN PATRIMONIO HISTORICO-ARTISTICO” (ESGOTADO)

    Autor: VV.AA.

Ano 1986.-Ano VI-Núm IV

“CATALOGACIÓN CASTREXA DA BISBARRA DE FERROL” (ESGOTADO)

    Autor: VV.AA.

    Ano 1987 .-Ano 7-Núm 5

“A IGREXA ROMÁNICA DE SAN MARTIÑO DE XUVIA”

    Autora: Mª José López Pérez

    Ano 1989 .- Ano 8 Núm 6

“SEGUNDO CENTENARIO DOS REAIS ESTABLECEMENTOS DE XUVIA”

    Autor: Justino Fernández

    Ano 1991 .- Ano 9-Núm 7

“FERROL: XEOGRAFÍA DUN ESPACIO URBANO” (ESGOTADO)

Autores: Rubén C. Lois González e Augusto Pérez Alberti (ed.)

    Ano 1992 .- Ano 10 –Núm 8

    “CONCEPCIÓN ARENAL”

    Autor: VV.AA.

    Ano 1993 .- Ano XI –Núm 9

“XENTES DE FERROLTERRA” (ESGOTADO)

    Autor: VV.AA.

    Ano 1994 .- Ano 12-Núm 10

“A XUVENTUDE FERROLÁ” (ESGOTADO)

    Autor: Xosé Leira López

    Ano 1995 .- Ano XIII –Núm 11

“MENTALIDADE E CULTURA EN FERROL DURANTE O SÉCULO XVIII”

    Autor: Fernando García

    Ano 1997 .- Ano 14-Núm 12

“BIOGRAFÍA DE XAIME QUINTANILLA MARTINEZ” (ESGOTADO)

    Autora: Blanca Quintanilla Rico

    Ano 1998 .- Ano 15 –Núm 13

“MEMORIA PARLAMENTARIA DE D. JOSÉ ALONSO LOPEZ”

    Autora: Rosa Mª Gabriela de Cal y Cortina

    Ano 1999 .- Ano XVI –Núm 14

“SOFIA CASANOVA” (ESGOTADO)

    Autora: Mª do Rosario Martínez Martínez

    Ano 2001 .- Ano XVII –Núm 15

“RÍA DE FERROL. A PERLA ÁRTABRA” (ESGOTADO)

    Autor: VV.AA.

    Ano 2002 .- Ano XVIII –Núm 16

“FERROL: CIDADE DA ILUSTRACIÓN”

    Autor: VV.AA.

    Ano 2003-2004 .- Ano XIX –Núm 17-18

 “A CONSTRUCCIÓN NAVAL NA RÍA DE FERROL” de VVAA. Ano 2008 .- Ano XX –Núm 19
Book page image Book page image Book page image Book page image 
 
 
 Book page image  Book page image Book page image Book page image
 
 Book page image Book page image Book page image Book page image
 
 
 Book page image Book page image Book page image Book page image


Book page image Book page image Book page image Book page image


Book page image

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails