Inauguración da Exposicion e fallo do xurado do XIX certame fotográfico de medio-ambiente

O Ateneo Ferrolán, con motivo da celebración do DÍA MUNDIAL DO MEDIO AMBIENTE, organiza, como cada ano desde 1991, un concurso fotográfico para afeccionados e profesionais.

A inauguracion da exposicion con as obras recibidas e o fallo do xurado, foron este Sábado 5 de Xuño ás 20:00hs. no Ateneo Ferrolán.

O Xurado cualificador do 19º CERTAME FOTOGRAFÍA DE MEDIO AMBIENTE 2009, organizado polo Ateneo Ferrolán, integrado por RODRIGO RAMOS ARDA (Fotógrafo), JOSE PARDO VÁZQUEZ (Fotógrafo) e JUAN IGNACIO DIAZ DA SILVA (Delegado da SGHN e responsable do Museo Natureza) e actuando como secretaria sen voto, CRISTINA MEIZOSO ALONSO, reunido o día 2 de xuño de 2009, toma os seguintes acordos:

Unha vez examinadas a totalidade de fotografías presentadas a concurso, de acordo coas Bases e por unanimidade DECIDE:

  • 1) Descualificar un total de 0 dos traballos presentados, por non axustarse ás Bases
  • 2) Seleccionar 48 das fotografías presentadas a Concurso, para incluír na exposición itinerante, tal e como se indica nas Bases, e publicalas nun Catálogo editado pola Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol.
  • 3) OUTORGALOS seguintes Premios :
  • 3º PREMIO: "MAR EN CALMA" de PERE FONT RUIZ (Olot - Girona)
  • 2º PREMIO: "NATURALEZA HOLLADA" de JOSE MEIS MEAÑO (Abegondo - A Coruña)
  • 1º PREMIO: "TRATADO DE KIOTO I" de JAVIER ARCENILLAS (Madrid)
Así mesmo o Xurado decide conceder:
  • 1ª Mención Especial: "PERRO PASTOR" de JAVIER ARCENILLAS (Madrid)
  • 2ª Mención Especial: "AZUL Y GRIS" de ANTONIO J. FERNANDEZ MARIN de Valdoviño (A Coruña)
  • 3ª Mención Especial: "ZORRO" de VICTOR RIVERA JOVE (Ferrol)

Para que así conste a tódolos efectos oportunos, os abaixo asinantes

Asdo. RODRIGO RAMOS ARDÁ
Asdo. JOSÉ PARDO VÁZQUEZ
Asdo. JUAN IGNACIO DIAZ DA SILVA
Asdo. Cristina Meizoso Alonso (secretaria sen voto)

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails