CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA o 27 setembro 2013

Ferrol 10 de setembro de 2013


CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA


Benquerido/a  socio/a:

Por medio da presente convocámoste á Asemblea Xeral Extraordinaria que se celebrará o venres día 27 de setembro ás 20 horas en primeira convocatoria e ás 20,30 horas en segunda no salón de actos do Ateneo Ferrolán, coa seguinte

ORDE DO DÍA

        1.- Lectura e aprobación da Acta anterior.
        2.- Informe Directiva.
     3.- Proposta datas apertura proceso para convocatoria de eleccións a    Xunta Directiva.
        4.- Rogos e preguntas

Sen máis e agardando a túa imprescindible asistencia, recibe un cordial saúdo da Xunta Directiva,


Asdo.- Ramón Veloso Rodríguez
Presidente


0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails