Presentación do libro FENYA (1941-1961) xoves día 3 de outubro ás 20h.

O xoves día 3 de outubro ás 20 horas terá lugar no Ateneo Ferrolán a presentación do libro:

 FENYA 1941-1961 
(Fabricaciones Eléctricas Navales y Artilleras  - La fábrica de Canido y sus patentes )  do autor Justino Fernández.

O libro reconstrúe a historia da primeira etapa da fábrica, caracterizada pola fabricación de teléfonos e máquinas eléctricas: motores e xeradores. Esta fábrica ten a peculiaridade de iniciar a fabricación con modelos propios que con anterioridade foron rexistrados como patentes.
Algún destes modelos e os soportes tecnolóxicos ( desenvolvemento da patente e planos da Oficina Técnica da Fábrica  formarán parte da exposición do traballo. -

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails