Convocatoria Asemblea Xeral Extraordinaria. Luns 23 ás 20 h.

Ferrol 6 de novembro de 2015


CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA


Benquerido/a  socio/a:Por medio da presente convocámoste á Asemblea Xeral Extraordinaria que se celebrará o luns día 23 de novembro ás 20 horas en primeira convocatoria e ás 20,30 horas en segunda no salón de actos do Ateneo Ferrolán, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1.- Informe Directiva.
2.- Proposta datas apertura proceso para convocatoria de eleccións á Xunta Directiva.
3.- Celebración do 40 aniversario da refundación do Ateneo 
4.- Rogos e preguntas.

Sen máis e agardando a túa imprescindible asistencia, recibe un cordial saúdo da Xunta Directiva,


Asdo.- Eliseo Fernández Fernández
Presidente

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails