Presentación Revista "Ollaparo". Venres día 5 de agosto ás 18 h.A revista "Ollaparo" presentarase por primeira vez á cidadanía ferrolá
o venres 5 de agosto de 18 a 20 h no Ateneo Ferrolán.

Coas intervencións de:

Gabriel Beceiro
coordinador e editor da revista Ollaparo
Fernando Igrexas
parceiro fundador de Ollaparo
Rafael Cid
xornalista e colaborador

Lugar: Ateneo Ferrolán, rua da Magdalena 202 Ferrol
Data:05.08.2016 18:00h

Ollaparo, coa lenda "Revista da Sociedade Cultural Chirlateira", é unha revista de información, opinión e criazón redactada integramente en galego e fundada en Cedeira (Galiza) en 1984 co obxectivo de revitalizar, dende unha perspectiva local, o pensamento crítico e os estudos cedeirenses logo da ditadura franquista, con especial atención á memoria histórica, á normalización lingüística e á recuperación cultural. O deseño integral de cada portada por un ilustrador foi un dos seus sinais de identidade. Publicouse de forma irregular dende 1984 a 1999 en Gráficas Paramés e Gráficas Adral e dende 2011 ten formato dixital.

http://ollaparo.gal/2016/06/12/ollaparo-presentarase-no-ateno-ferrolan-o-5-de-agosto/

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails