Revista ATENEA nº 52 - Decembro 2022

 Xa temos a Revista ATENEA nº 52 - Decembro 2022

ARTIGOS:

- FERROL DIARIO. UNHA ILUSIÓN FRUSTRADA por Rafael Permuy
- MONUMENTO PRO MEMORIAL DAS VITIMAS DO FRANQUISMO DE FERROLTERRA por Anxo Ferreiro Currás
- MULLERES NA ARTE CONTEMPORÁNEA DE GALICIA por Lúa Recarey Domínguez
- ESPECIAL:
TOPONIMIA. ALGUNHAS ACHEGAS PARA COMPRENDELA por Henrique Dacosta López

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails