Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria. Mércores día 29 de novembro.

 


CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA


Benquerido socio e socia:


Por medio da presente convocámoste á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará no Salón de Actos do Ateneo, o mércores día 29 de novembro de 2023 ás 19,30 horas en primeira convocatoria e ás 20 horas en segunda, coa seguinte:

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación da Acta da Asemblea Xeral anterior.
2.- Informe de xestión da Xunta
Directiva
3.- Informe económico da Xunta
Directiva
4.- Rogos e preguntas
5.- Elección da nova Xunta Directiva

O proceso electoral rexerase polo establecido no Capítulo XI dos Estatutos segundo o seguinte calendario:

16 de outubro - Último día para posible impugnación da Convocatoria de Eleccións
18 de outubro - Último día para Constitución da Mesa Electoral
26 de outubro - Inicio prazo para presentación de Candidaturas
6 de novembro - Último día para presentación de Candidaturas
13 de novembro - Proclamación de Candidaturas
15 de novembro - Inicio da Campaña Electoral
29 de novembro - Celebración da Asemblea Xeral
- Elección da nova Xunta Directiva

No período da Campaña Electoral (entre os días 15 e 28 de novembro) tódalas Candidaturas poderán utiliza-lo Censo de Socios/as, así como dispoñer das dependencias do Ateneo Ferrolán para desenvolvela súa campaña.

Sen máis e agardando a túa asistencia, recibe un cordial saúdo,


Asdo.- Xabier M. Dongil

Presidente

Ferrol 11 de outubro de 2023

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails