Concurso Composición para Gaita Galega Solista

Punto nº 9 do Concurso de Gaita Galega

En Ferrol, o día 30 de xullo de 2008, no local do Ateneo Ferrolán, sito na rúa Magdalena 202-204, 1º o XURADO do XVIII Concurso de Gaita Galega “CONSTANTINO BELLÓN”, composto por:

  • D. Víctor Fernández Gabeiras
  • D. Xavier Rodríguez Fariñas
  • D. Pablo López Torneiro
  • D. Xoán Rodríguez Silvar
  • D. Xesús Vaamonde Manteiga
e actuando como secretaria, sen voto, Dona María Cristina Meizoso Alonso, unha vez analizadas a totalidade das composicións presentadas ó mesmo.

ACORDOU, conceder ó PREMIO de Composición para Gaita Galega Solista a:
  • PABLO DEVIGO VÁZQUEZ pola partitura “BRÍA” para Gaita Solista en DO, Cordas e Piano.
Así mesmo declaran como FINALISTAS deste premio a:
  • JAVIER MARIA LÓPEZ RODRIGUEZ coa obra “A DERRADEIRA SINTAXE” para Gaita e Orquestra de Corda.
  • DAVID BELLAS GARCIA coa obra “HISTORIA DE AMOR en Bb” para Gaita, Violin e Piano.
Asinado:

Víctor Fernández Gabeiras
Presidente do Xurado

Cristina Meizoso Alonso
Secretaria

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails