Resolución do XIX Concurso de Gaita Galega "Constantino Bellón" 2009


XIX  CONCURSO DE GAITA GALEGA "CONSTANTINO BELLÓN" - ANO 2009

En Ferrol a 8 de novembro de 2009, no Teatro JOFRE, o XURADO cualificador do 19º Concurso Internacional de Gaita Galega  "Constantino Bellón", integrado por Víctor Fernández Gabeiras, Xabier Rodríguez Fariñas, Pablo López Torneiro e Xoán Rodríguez Silvar, e actuando como secretaria sen voto, Cristina Meizoso Alonso, unha vez escoitadas e valoradas a totalidade das pezas presentadas a esta final do Concurso, así como a interpretación de tódolos gaiteiros finalistas, acordan outorgar o Premio SEIVANE que consiste nunha gaita feita e personalizada especialmente para esta edición (punto g) correspondente ao "Gaiteiro de Soutelo" a:
  • ERICK ALEXANDER CORRENTE ESPINOZA (Venezuela)
Acordan outorgar dous accésit de 1.000 € cada un a:
  • PEDRO ALVAREZ FARIÑAS
  • GONZALO MANUEL ABELAIRAS LEMOS
Así mesmo, ACORDA por unanimidade, concederlle o Premio ÚNICO de 3.000 € deste 19º Concurso de Gaita Galega "Constantino Bellón" a:
  • PABLO DEVIGO VÁZQUEZ
O xurado quere facer constar o importante nivel de calidade acadado por tódolos finalistas seleccionados para este Concurso Internacional de Gaita Galega na súa décimo novena edición.

Asinado:
  • Victor Fernández Gabeiras
  • Xabier Rodríguez Fariñas
  • Pablo López Torneiro
  • Xoán Rodriguez Silvar

  • Cristina Meizoso Alonso (Secretaria sen voto)

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails