VI Exposición Colectiva de Artes Plásticas "Pequeno Formato"


Informamos que no mes de Decembro de 2009, imos celebrar, nas salas do Ateneo Ferrolán, a VI Exposición Colectiva de Artes Plásticas "Pequeno Formato", só para socios e socias do Ateneo Ferrolán, na que podes participar con unha ou dúas obras.

Para iso, debes enviar as obras antes do 10 de decembro, acompañadas dunha plica onde se sinale o nome do autor, enderezo, título da obra, así como o seu prezo si é que a desexas poñer á venda, a medida máxima da obra será de 70 x 70 cm.. incluíndo o marco.

O expositor que venda a súa obra aboará ó Ateneo unha comisión do 10%. Os gastos que orixine a exposición como tarxetas, cartel, copa de viño da inauguración, ... correrá a cargo do Ateneo Ferrolán, excepto transportes e seguros.

As obras non adquiridas, deberán ser retiradas no prazo máximo dun mes, logo da clausura da exposición, que terá lugar do 17 de decembro ate o 14 de xaneiro na primeira planta do Ateneo Ferrolán.

Esperando a túa participación, recibe un cordial saúdo.

Vocalía de Artes Plásticas do Ateneo Ferrolán 2009.

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails