Asemblea Aberta Ateneo. Luns 19 de maio ás 19,30 h.


Asamblea aberta no Ateneo Ferrolán para desenvolver o programa de actividades

A Asamblea Xeral do Ateneo aprobou o pasado 10 de febreiro o plan de actividades que fixaba un marco xeral para o desenvolvemento das actividades do Ateneo no ano 2014. Para desenvolver este plan convocase unha xuntanza aberta, onde pódense ofrecer ideas e promover as actividades específicas que irán desenvolvendose ao longo do ano. O plan de actividades aprobado prevé a formación de grupos de traballo ou comisións que poidan asumir a realizacións de actividades concretas ou ciclos de actividades.

A asamblea aberta terá lugar o luns 19 de maio, ás 19:30 horas, nos locais do Ateneo Ferrolán. As persoas que participen na asamblea poderán proponer actividades e integrarse en grupos de traballo para desenvolver as actividades propostas.

Con esta iniciativa, o Ateneo Ferrolán intenta consolidar a tradición participativa do Ateneo e promover ao tempo un programa intensivo de actividades que contribúan a revitalizar a vida cultural da bisbarra.

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails