Exposición Cerámica de Xedes Peón. Do 4 ao 31 de outubro.


Exposición Cerámica de Xedes Peón "Deusas Celtas".

Do 4 ao 31 de outubro de 2016 
na Sala de Exposicións do Ateneo 2ª planta


Info: http://arteosma.com/xedespeon/


0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails