Presentación da nova Xunta Directiva do Ateneo FerrolánPresentación da nova Xunta Directiva do Ateneo Ferrolán presidida por 

Francisco Javier Montero Dongil e composta por:Presidente: Francisco Javier Montero Dongil
Vicepresidente: Luis Calvo Teijo
Tesoureria: Sonia Mauriz Pereira
Contador: Ana Pernas Marquez
Secretaria: Angeles Delgado Pérez
Bibliotecario: Alejandro Rey López
Vogais:
Florentino Martínez Vazquez e Anxeles Seoane Fernandez

O ATENEO FERROLÁN (Un lugar de encontro para a cultura dende 1879) promove unha ampla e diversa oferta de actividades (conferencias, seminarios, debates, exposicións…) orientada á posta en valor dos recursos humanos e o potencial de saber da cidade. 
Sen perder de vista o seu obxectivo principal de converterse en foro de debate e de opinión plural e independente, aberto a toda a sociedade.

https://ateneo-ferrolan.blogspot.com

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails