Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria. Luns día 16 de decembro ás 19,30 h. en primeira convocatoria e ás 20 h. en segunda


 


Ferrol 28 de novembro de 2019CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA


Benquerida socia e socio:


Por medio da presente convocámoste á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará o luns día 16 de decembro ás 19,30 h. en primeira convocatoria e ás 20 h. en segunda, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación da Acta da Asemblea Xeral anterior (26.06.2019)
2.- Informe Xeral de xestión.
3.- Programación Actividades
- mes de decembro 2019
- previsión actos 2020
4.- Modificación Estatutos do Ateneo (compromiso asemblea anterior).
5.- Rogos e preguntas


Sen máis e agardando a túa imprescindible asistencia, recibe un cordial saúdo da Xunta Directiva,


Asdo.- Xavier M. Dongil
Presidente

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails