Exposición de Artes Plásticas "DANTE" do 5 ao 31 de marzo

 


Exposición de Artes Plásticas "DANTE" 
Do 5 ao 31 de marzo de 2021 na nosa Sala de Exposicións (Sala 1)
 
 
 A exposición Dante, reúne a obra recente do sevillano afincado en Ares Juan Manuel Álvarez Romero, Mané, con pinturas e esculturas realizadas entre 2019 e 2021, buscando un sentido de unión “A Divina Comedia” coa nosa historia recente, tanto persoal como colectiva: os padecementos e incertezas que, a nivel mundial e humano, aínda estamos a vivir e que Mané enfoca desde a súa visión plástica e poética sobre a Divina Comedia, de Dante, onde indaga nos confinamentos desde o inferno “que o presenta caótico, incluso esquecendo por momentos a orde e a composición” ata a chegada a un paraíso que nolo mostra baleiro e silencioso, con siluetas de humanos camiñando por horizontes afastados. 
 
Unha visión confabuladora, do tempo da experiencia de confinamento, capaz de transportarnos aos medos e á súa vez, liberación do inconsciente, suscitando unha reflexión poética e onírica no espectador a través do libre xogo dos matices, ás veces surrealistas e ás veces post minimalistas e, suxerencias entre pinceladas texturadas e personaxes que pululan polas paisaxes que nos levan a imaxinarios repletos de grafismos que definen o seu estilo desde os seus inicios como pintor, e que busca quizais nun momento oportuno como este, a súa visión e interese como creador.     
 
Artista multidisciplinar, Juan Manuel Álvarez Romero, Mané tamén poeta e escultor, disciplinas que conforma un conxunto de todas elas e que responde a unha vontade  integrativa, nunha experimentación continua, fainos un retrato tanto da humanidade como da condición humana. Así, Mané, comparte, “móstranos” a súa percepción do tempo presente e pasado, das accións e acontecementos, que ocorren e repítense ao longo da historia da humanidade –E que parece que esquecemos– . 
 
Estas obras convídannos tamén a recobrar o instante vivido, o sentido e a aprendizaxe de mirar e mirarnos no continuo presentir e sentir á vez, dun mundo transformador que nos ensina a vivir nunha conciencia evolutiva e cambiante que pode parecer ou é á vez involutiva.

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails