Fallo do xurado para o XX certame fotográfico sobre medio-ambiente do Ateneo Ferrolán

O Xurado cualificador do XX CERTAME FOTOGRAFÍA SOBRE MEDIO-AMBIENTE 2010, organizado polo Ateneo Ferrolán, integrado por RODRIGO RAMOS ARDA (Fotógrafo), CÉSAR TOIMIL (Fotógrafo) e ELOY TABOADA (Fotógrafo) e actuando como secretaria sen voto, CRISTINA MEIZOSO ALONSO, reunido o día 24 de maio de 2010, toma os seguintes acordos:

Unha vez examinadas a totalidade de fotografías presentadas a concurso, de acordo coas Bases e por unanimidade DECIDE:
 1. Descualificar un total de 0 dos traballos presentados, por non axustarse ás Bases
 2. Seleccionar 50 das fotografías presentadas a Concurso, para incluír na exposición itinerante, tal e como se indica nas Bases, e publicalas nun Catálogo editado pola Concellería de Medio Ambiente do Concello de Ferrol.
 3. Outorgar os seguintes Premios :
 • 3º PREMIO: “Lume” de JORGE MEIS (Ferrol)
 • 2º PREMIO: “Pesca ecológica III” de JOSE LUIS GARCIA GARCIA (Málaga)
 • 1º PREMIO: “Contaminación 0,0”  de ANTONIO LÓPEZ FERNÁNDEZ (As Pontes–A Coruña)

Así mesmo o Xurado decide conceder 5 MENCIÓNS ESPECIAIS querendo destacar o alto nivel acadado nesta edición:
 • “Lumínica” de RAMÓN VAAMONDE VILAS (Santiago-A Coruña)
 • “Naturaleza salvaje a la luz de las estrellas” de José Francisco Rodríguez Nieto (Narón- A Coruña)
 • “Supervivencia” de JOSE MEIS MEAÑO (Abegondo – A Coruña)
 • “El ojo que te mira no es ojo porque lo miras es ojo porque te ve” de MARIO LLORCA LOUREIRO (Ferrol)
 • “A TDT chegou ás leiras” de ELVIRA SANJURJO FERNANDEZ (As Pontes-A Coruña)

Para que así conste a tódolos efectos oportunos, os abaixo asinantes
 • Rodrigo Ramos Ardá
 • César Toimil
 • Eloy Taboada
 • Cristina Meizoso Alonso (secretaria sen voto)

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails