Convocatoria Asemblea Xeral Ordinaria. Xoves 21 de xaneiro ás 19,30 h.

Ferrol 3 de decembro de 2015


CONVOCATORIA ASEMBLEA XERAL ORDINARIA


Benquerido socio e socia:


Por medio da presente convocámoste á Asemblea Xeral Ordinaria que se celebrará no Salón de Actos do Ateneo, o xoves día 21 de xaneiro de 2016 ás 19,30 horas en primeira convocatoria e ás 20 horas en segunda, coa seguinte

ORDE DO DÍA

1.- Lectura e aprobación da Acta da Asemblea Xeral anterior.
2.- Informe de xestión da Xunta Directiva saínte.
3.- Informe económico da Xunta Directiva saínte
4.- Rogos e preguntas
5.- Elección da nova Xunta Directiva

O proceso electoral rexerase polo establecido no Capítulo XI dos Estatutos segundo o seguinte calendario:

           4 de decembro - Convocatoria de Eleccións

9 de decembro - Último día para posible impugnación da Convocatoria de Eleccións

11 de decembro- Último día para Constitución da Mesa Electoral

21 de decembro - Inicio prazo para presentación de Candidaturas

28 de decembro - Último día para presentación de Candidaturas

4 de xaneiro - Proclamación de Candidaturas

8 de xaneiro- Inicio da Campaña Electoral

21 de xaneiro - - Celebración da Asemblea Xeral
- Elección da nova Xunta Directiva

No período da Campaña Electoral (entre os días 8 e 20 de xaneiro) tódalas candidaturas poderán utiliza-lo Censo de Socios/as, así como dispoñer das dependencias do Ateneo Ferrolán para desenvolve-la súa campaña.

Sen máis e agardando a túa asistencia, recibe un cordial saúdo,
Asdo.- Eliseo Fernández Fernández
Presidente

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails