Presentación do libro “Todos con Vigo: mobilización obreira e folga xeral (1962-1972)”. Mércores 16 ás 19,30 h.

Presentación do libro
“Todos con Vigo: mobilización obreira e folga xeral (1962-1972)” co seu autor Isidro Román Lago. O mércores 16 de decembro ás 19,30 h. no salón de actos do Ateneo Ferrolán

Dende o noso punto de vista na Folga Xeral de 1972 cristalizan en Vigo todas as experiencias de loita, de debate interno, de agrupamento e segregación que o movemento obreiro vigués viña de desenvolver dende 1962. Isto é, os sucesivos episodios de moiblización e reagrupamento desembocan na gran moblización de 1972.

Editado pola Fundación Sindical Edelmiro Otero Calvo

Ateneo Ferrolán, 16 de decembro de 2015

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails