Apresentação I Congresso de Decrescimento. Luns 11 de decembro ás 20 h.

Apresentação I Congresso de Decrescimento

Luns 11 de decembro ás 20 h. no #Ateneo


Regulamento.


Introdución: Por que o Decrecemento? E por que no Eo-Navia, Galiza e O Bierzo?


Organización e autoxestión.


Sociedade, valores e eco-feminismo.


Medio ambiente.


Saúde.


Enerxía e transporte en Galiza: razóns para o decrecemento.


Educación.


Alimentación, consumo e economía de proximidade.


Medios de comunicación e cultura.

0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails