II Xornadas de Documentación do Ateneo Ferrolán. 15 de outubro ás 17,15 h.


Ferrol, 15 de outubro de 2015

II Xornadas de Documentación do Ateneo Ferrolán

Arquivos para a cidadanía. Arquivos da cidadanía
http://xornadasdoc.ateneoferrolan.org

    • O papel dos arquivos da administración pública e das institucións privadas no servizo á cidadanía.

    • Experiencias na creación de arquivos e centros de documentación baseados na aportación e colaboración colectivas.

Lugar e data de celebración

Xoves 15 de outubro de 2015 ás 17.00 horas, no salón de actos do Ateneo Ferrolán, rúa Magdalena 202-204.

Programa

17.15 Inauguración

Suso Basterrechea, concelleiro de Cultura de Ferrol.
Eliseo Fernández, presidente do Ateneo Ferrolán.
Xoán Porto, coordinador das xornadas.

17.30 Conferencia

Os arquivos e os cidadáns: algúns problemas do noso tempo
Por Pedro López Gómez, profesor honorario da Universidade da Coruña e presidente do padroado da Fundación Olga Gallego
Nun mundo globalizado e dixital, e referíndonos aos estados democráticos, os arquivos experimentaron unha transformación, debido á evolución do propio concepto de arquivo, e sobre todo ao uso das novas tecnoloxías, que inciden tanto na súa propia natureza como no acceso dos cidadáns aos seus documentos, que faise máis aberto, sinxelo e transparente.
Pero este proceso convive con situacións e prácticas que o dificultan, como a carencia de arquivos ou de sistemas arquivísticos debidamente conformados en moitas entidades públicas, a separación de grandes masas documentais ao uso público, ao amparo das leis de segredos oficiais, ou a dificultade de acceder a determinados documentos administrativos, pola existencia dunha normativa un tanto confusa e restritiva, como as denominadas leis de transparencia ou de procedemento administrativo. E por suposto, a carencia de recursos, léase persoal, locais ou medios económicos, para organizar e describir adecuadamente os documentos, o que tradúcese moitas veces en destrucións arbitrarias, das que con frecuencia temos noticias na prensa periódica.
Os cidadáns e os medios de comunicación deberían ser conscientes de que unha boa organización arquivística defende os seus dereitos á información, contribúe á boa xestión administrativa, e garante a reconstrución da historia e a conformación das identidades nacionais, de clase ou de xénero, de xeito fidedigno.

18.30 Ponencias

Arquivo e dominio: repensando os arquivos para a cidadanía
Por Gaspar Domínguez, @SCQlab
A invención e o melloramento técnico dos documentos e das distintas fórmulas de arquivo confúndense co nacemento e co perfeccionamento do dominio social desde a mesma orixe da civilización. O obxectivo deste relatorio é indagar de xeito crítico na posibilidade de conquistarmos os arquivos para a cidadanía, como suxire o lema destas II Xornadas.
Arquivos da cidadanía: Fálame de San Sadurniño
Por Manolo González e Carmen Suárez, responsables do proxecto Fálame de San Sadurniño
«Unha Historia cada día» Fálame de San Sadurniño xurde dunha actividade desenvolvida na Aula CeMIT do Concello de San Sadurniño para conmemorar o 17 de maio do 2013, día das Letras Galegas e tamén día de Internet, conxugando na mesma actividade a defensa da lingua galega e o emprego das TIC.
Basicamente a actividade consiste na realización de obradoiros colaborativos no que @s participantes aprenden a dixitalizar e xeolocalizar fotografías; posteriormente gravan un audio explicativo de cada imaxe, para subir logo o resultado final á web www.falamedesansadurnino.org: un espazo na rede no que simples fotos faladas cargan de sentido colectivo a pequenas vivencias individuais que, so en aparencia, semellan desconectadas.
Mais o proxecto non só pretende reflectir os tempos pasados de San Sadurniño, senón tamén o seu presente a través de imaxes, sons, vídeos ou documentos que nos “falen de SanSa” na actualidade, para convertérense nun espazo vivo e integral da memoria que sostén o devalar cotián das xentes, empresas, asociacións ou creador@s das terras de San Sadurniño.

20.00 Coloquio

Modera Fernando Rivera, bibliotecario do Ateneo Ferrolán.

Inscrición

Non é precisa inscrición. A asistencia é libre e gratuita, até completar o aforo do salón de actos.

Diploma

As persoas interesadas en obter o diploma de asistencia ás xornadas teñen que escribir a biblioteca@ateneoferrolan.org indicando nome completo e apelidos, e número de documento de identidade antes do día 15 de outubro. A emisión do diploma ten un custe de 5 euros en concepto de gastos de xestión, que se aboan no momento da entrega ao termo das xornadas na Secretaría do Ateneo Ferrolán. É imprescindíbel asinar as follas de control ao comezo das sesións para verificar a asistencia efectiva do/a interesado/a.0 comentarios :

Related Posts with Thumbnails